Mäklarjouren logo
Blomstergatan 5
(Partihallarna)
411 04 Göteborg

Tel: 031-775 27 51
Fax: 031-85 72 33
Mobil: 0707-18 86 82

info@maklarjouren.nu
Visa på karta (Eniro)

Mäklarjourens Bokbutik

Samboboken

Samboboken

juridik, ekonomi och beskattning

236:-

läs mer

Samfälligheter

Samfälligheter

Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

296:-

läs mer

Testamentshandboken

Testamentshandboken

Att skriva och tolka testamenten

236:-

läs mer

Att avsluta en anställning

Att avsluta en anställning

Uppsägning, avskedande, pension, mm

296:-

läs mer

Vardagsjuridik

Vardagsjuridik

Fastighetsjuridik, familjejuridik, köprätt mm

296:-

läs mer

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

Hur du lyckas med stora och små förhandlingar

296:-

läs mer

Inköpsteknik

Inköpsteknik

Praktisk handbok för effektivare inköp

296:-

läs mer

Marknadsföring

Marknadsföring

Praktisk handbok för småföretag

296:-

läs mer

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet

Höj effektiviteten och minska stressen

296:-

läs mer

Presentationsteknik

Presentationsteknik

Om konsten att tala, engagera och övertyga

296:-

läs mer

Franchise - Starta eget

Läs mer på vår hemsida om mäklarjourens franchise - Bli företagsmäklare

Tack för Ert intresse gällande Mäklarjouren KB och vårt franchisesystem!

Det glädjer oss att det finns så många intresserade spekulanter ute i landet. För att kunna besvara alla förfrågningar och ge information på ett smidigt sätt, har vi valt att göra följande.

Här ger vi allmän information om Mäklarjouren KB och dess franchiseverksamhet. I materialet ingår en intresseanmälan som Du kan skicka tillbaka till oss, gärna via e-post. Detta stadiet kallar vi för introduktionsfasen.

Om Du verkar vara rätt person för vårt koncept så kontaktar vi Dig för en telefonintervju, då vi mer ingående diskuterar innehållet i konceptet och den policy som vi står för. Tycker både Du och vi att det här kan bli någonting så går vi tillsammans vidare till nästa fas som vi kallar för avtalsfasen. I detta stadiet går vi igenom det avtal som vi använder i verksamheten.

Under hela denna process tycker vi det är viktigt att Du skall få alla Dina eventuella frågor besvarade. Detta för att Du skall känna dig trygg och för att alla frågetecknen skall vara undanröjda när det är dags att starta verksamheten.

Bakgrund till franchisekonceptet

Allt sedan starten av Mäklarjouren KB har vi haft en stabil positiv tillväxt. Det beror visserligen på att vi har blivit bättre på att nå ut till våra klienter, men samtidigt på att marknaden har blivit lättare att bearbeta. Nu har vi nått det stadiet att det är dags att lansera Mäklarjouren KB till övriga delar av Sverige. Den senaste tiden har vi fått in ett hundratal uppdrag från olika företag över hela Sverige som vi är tvungna att tacka nej då vi ej kan erbjuda dem den servicen som de har rätt att förvänta sig.

Vår minimiprovision är 25 000 kr och lyckas vi inte att förmedla affären debiterar vi vår uppdragsgivare för de fasta kostnader som uppdraget är förknippat med. För närvarande uppgår dessa till 3 000 kr inklusive moms.

Franchisetagaren

Vi söker efter ambitiösa och utåtriktade personer som vill ta del av vårt framgångsrika koncept. Vi räknar med att en aktiv franchisetagare hos Mäklarjouren KB kan omsätta ca 1,5 miljoner per år inklusive moms, vilket motsvarar en årslön på ca 500 000 kr.

Kostnaden för att ta del av vårt koncept är en engångskostnad (beroende på län). Därefter betalar franchisetagaren en kontinuerlig månadsavgift baserad på omsättningen (royaltyavgift). I konceptet ingår:

Firman Mäklarjouren KB

  • Tillgång till en gemensam kunskapsbas samt kunddatabas
  • Mycket väletablerat kontaktnät över hela Sverige och i utlandet
  • Franchisehandbok som i detalj beskriver hur verksamheten skall skötas.

Under hela avtalstiden kommer Mäklarjouren KB i egenskap av franchisegivare att bistå Dig med spetskunskap såsom juridisk rådgivning, planering av verksamheten och utveckling av Ert företag. Om Du tycker att det är verkar vara intressant för Dig tveka då inte att fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.