Mäklarjouren

Besöksadress:

Blomstergatan 5 (Partihallarna)

411 04 Göteborg

Utdelningsadress:

Box 6110

400 60 Göteborg

Tel: 0709-54 20 44

info@maklarjouren.nu

Introduktion

Möjligheter

Företag såsom Volvo AB, SKF AB, Ericsson AB, SEB AB m.fl. är nu inne i en fas i vilken de minskar sina fasta kostnader. Detta innebär bl.a. att de friställer en del av sin befintliga personal. För en del av dessa f.d. anställda är det svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett annat arbete då flertalet av dem är över fyrtio år. Även för flertalet invandrare som har kommit till Sverige de senaste åren ser situationen likartad ut. Det gemensamma för dessa båda grupper är att de i många fall har startat upp något eget. Sammantaget ger denna situation upphov till en stor efterfrågan på butiker och rörelser av varierande storlek.

Allt sedan starten har vi haft en stabil positiv tillväxt. Det beror till viss del på att vi har blivit bättre på att nå ut till våra klienter, men samtidigt på att marknaden har blivit lättare att bearbeta. Nu har vi nått det stadiet att det är dags att lansera Mäklarjouren till övriga delar av Sverige.Erbjudande

Vi söker efter ambitiösa och utåtriktade personer som vill ta del av vårt framgångsrika koncept. Kostnaden för att ta del av vårt koncept är ett engångsbelopp (beroende på län). Därefter betalar franchisetagaren en kontinuerlig månadsavgift baserad på omsättningen (royaltyavgift).

I konceptet ingår: Namnet, tillgång till en gemensam kunskapsbas, kunddatabas samt ett mycket väl etablerat kontaktnät i Sverige och utlandet.

Fyll i era uppgifter, så skickar vi omgående mer information.Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer om Mäklarjouren KB:s franchiseverksamhet? Genom att fylla i formuläret till vänster så anmäler du ditt intresse att ta del av Mäklarjouren KB:s informationsmaterial avseende franchisekonceptet.

Mäklarjouren KB garanterar att varje anmälan kommer att behandlas med största sekretess och besked ges omgående.

Ansökan via webbsidan för tillfället stängd. kontakta oss på info (snabel-a) maklarjouren.nu för mer infromation.

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig snarast för att berätta mer om Mäklarjouren KB:s franchiseprogram.

© 2011 MäklarjourenDesign av New Vision